gifoland

Temat: Wykłady
Paradygmat pozytywistyczny - nauka ustala fakty, ulepsza rzeczywistość (w tym fragmencie rzeczywistości, który bada) Nauki 1. Teoretyczne ograniczają sie do budowy zdań opisujących i wyjaśniających czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe ... im więcej operacji tym mniej praktyczna, a bardziej teoretyczna nauka Dydaktyka - nauka humanistyczna, przedmiotem badań jest człowiek - najczęściej układ uczeń i nauczyciel; jedna z nauk pedagogicznych, bo pedagogika to ... społecznego np. socjologia, historia - 2. kategoria : bada wytwory człowieka jako gatunku np. językoznawstwo, historia sztuki - 3. kategoria : bada różne funkcje ludzkich działalności np. ekonomia, pedagogika Dydaktyka jest...
Źródło: pedagogikazima.fora.pl/a/a,26.html